© Magalies Garden - Garden Services, Tuindienste. Pretoria, Tshwane, Gauteng, South Africa     Disclaimer     Design
Magalies Garden

Pretoria / Tshwane

Garden Services / Tuindienste

We provide Garden Services and Landscaping to home, business, corporate- and factory gardens... Ons verskaf Tuindienste en Tuinuitleg aan huise, besighede, korporatiewe- en fabriekstuine..

Welcome / Welkom

Garden Services / Tuindienste

Maintenance of gardens on a weekly basis. A one time clean-up of your garden, or large open area to be cleared, e.g. for new developments, etc. Mowing of lawns, cutting edges, loosening soil, pruning of trees and shrubs, removal of garden refuge - large / corporate gardens only We make use of industrial lawnmowers to clear large areas like plots, sports fields, etc. We maintain any garden, large or small. Business / Corporate Factories Plots, sports fields, etc Instandhouding van tuine op 'n weeklikse basis. Eenmalige skoonmaak van 'n tuin of groot areas wat skoongemaak moet word bv. 'n nuwe ontwikkeling, ens. Sny van grasperke, sny van kante, losmaak van beddings, snoei van bome en struike, verwydering van tuinafval - alleenlik groot tuine. Ons maak gebruik van industrieële grassnyers vir groot areas soos op plotte, sportsvelde, ens. Ons diens groot tuine. Besighede / Korporatiewe tuine Fabriekstuine Plotte, sportsvelde, ens...
Magalies Landscaping and Garden Maintenance Service
Pretoria / Tshwane
© Magalies Garden - Garden Services, Tuindienste. Pretoria, Tshwane, Gauteng, South Africa     Disclaimer     Design

Pretoria / Tshwane

Garden Services / Tuindienste

We provide Garden Services and Landscaping to home, business, corporate- and factory gardens... Ons verskaf Tuindienste en Tuinuitleg aan huise, besighede, korporatiewe- en fabriekstuine..

Welcome / Welkom

Garden Services /

Tuindienste

Maintenance of gardens on a weekly basis. A one time clean-up of your garden, or large open area to be cleared, e.g. for new developments, etc. Mowing of lawns, cutting edges, loosening soil, pruning of trees and shrubs, removal of garden refuge - large / corporate gardens only We make use of industrial lawnmowers to clear large areas like plots, sports fields, etc. We maintain any garden, large or small. Business / Corporate Factories Plots, sports fields, etc Instandhouding van tuine op 'n weeklikse basis. Eenmalige skoonmaak van 'n tuin of groot areas wat skoongemaak moet word bv. 'n nuwe ontwikkeling, ens. Sny van grasperke, sny van kante, losmaak van beddings, snoei van bome en struike, verwydering van tuinafval - alleenlik groot tuine. Ons maak gebruik van industrieële grassnyers vir groot areas soos op plotte, sportsvelde, ens. Ons diens groot tuine. Besighede / Korporatiewe tuine Fabriekstuine Plotte, sportsvelde, ens...
Magalies Garden
Magalies Landscaping and Garden Maintenance Service
Pretoria Tshwane